David Lloyd Clubs PrivacyBeleid

a) Wij leven de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens na.

b) U hebt het recht de informatie in te kijken die wij over u bijhouden en u kan ons vragen om de noodzakelijke wijzigingen te maken om ervoor te zorgen dat deze correct en up-to-date is. Indien u dit wenst te doen, gelieve uw club te contacteren

c) Indien u de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden, wenst te kennen, kan u, op elk ogenblik, vragen om alle persoonlijke informatie die wij hebben over u, in te kijken. U moet de club manager aanschrijven op het adres van uw club, bewijs van identiteit bijvoegen (zoals een kopie van uw paspoort of rijbewijs) en vragen om uw persoonlijke informatie in te kijken. U kan gehouden zijn een administratieve vergoeding te betalen van 12,50€ om uw verzoek te behandelen. Wij zullen u contacteren binnen 40 dagen nadat u een geldige schriftelijke aanvraag heeft gedaan.