David Lloyd Clubs PrivacyBeleid

DAVID LLOYD CLUBS PRIVACYVERKLARING

Hieronder volgt onze privacyverklaring. Hier vindt u alle informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

WIE WE ZIJN

David Lloyd Clubs is een merk van David Lloyd Leisure Limited, maatschappelijke zetel in The Hangar, Mosquito Way, Hatfield Business Park, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9AX, in Engeland geregistreerd onder ondernemingsnummer 1516226.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende informatie, samengevat per categorie, over u verzamelen en verwerken:

Leden, niet-leden en gasten

Contact- en identificatiegegevens

Wij registreren uw naam, post- en e-mailadressen, telefoonnummer(s) en contactvoorkeuren wanneer u informatie op onze website inwint of wanneer u zich aanmeldt als gast in één van onze clubs. Als één van onze leden een reservering voor u maakt als gast of u aanbeveelt als vriend, dan kunnen zij ons uw naam, telefoonnummer en e-mailadres geven.

Sessie- en apparaatgegevens 

Wij registreren uw naa apparaat wanneer u inlogt op ons draadloos netwerk.

Betalingsgegevens

Als u in onze clubs voor goederen en diensten met een betaalkaart betaalt, registreren we uw kaartgegevens.

Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens

We kunnen uw afbeelding vastleggen op Closed Circuit TV wanneer u één van onze clubs bezoekt. 

Als u onze website gebruikt, registreren we informatie over de URL van waaruit u ons bezoekt, het IP-adres van uw apparaat, uw type browser en informatie over de locatie van uw apparaat.

Als u gebruik maakt van een van onze spa's, registreren we uw reservering en houden we een advieskaart bij met informatie over de staat van uw gezondheid en de betreffende behandelingen.

Correspondentie en incidenten

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we dit registreren, evenals de opmerkingen en antwoorden die u ons via vragenlijsten of ons feedbacksysteem stuurt.

Als u of uw kind bij een incident in één van onze clubs betrokken zou zijn, registreren we de details van dit incident.

Gegevens over uw kind

Als uw kind in één van onze clubs deelneemt aan een activiteit onder toezicht, registreren wij zijn/haar aanwezigheid, de contactgegevens voor noodgevallen en essentiële gezondheidsinformatie zoals eventuele allergieën.

Leden

Als u een lid van één van onze clubs bent, kunnen we de volgende gegevens, samengevat per categorie, over u verzamelen en verwerken:

Contact- en identificatiegegevens

Wij registreren uw geboortedatum en geslacht. We kunnen een foto van u nemen wanneer u lid wordt. We slaan uw gebruikersnaam en wachtwoord op als u zich online aanmeldt. Als u ons informatie verstrekt ter ondersteuning van uw lidmaatschapsaanvraag, slaan we deze op.

Sessie- en apparaatgegevens

Als u onze mobiele app gebruikt, registreren we uw gebruiksgegevens en locatie (als uw apparaatinstellingen dit toestaan).

Betalingsgegevens

We houden de gegevens bij van uw lidmaatschapspakket en de tarieven voor u en derden die aan uw lidmaatschap zijn verbonden, alsook van de betalingen die u aan ons verricht. Als u uw lidmaatschap en andere kosten via automatische incasso betaalt, registreren we uw bankgegevens.

Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens

Wij registreren de keren dat u een David Lloyd Club betreedt met uw lidmaatschapskaart. Ook slaan we informatie op over uw rackets en groepslesreserveringen. We houden de vouchers en gastenpassen bij die u hebt ontvangen. Als u uw doelstellingen op het gebied van gezondheid en fitness met ons wilt delen, registreren wij deze.

Uw persoonlijke situatie

Als u ons bewijs levert van verhuizing, ontslag of een medische aandoening waarop ons annulerings- of opschortingsbeleid van toepassing is, slaan wij dit op.

Informatie die we van derden ontvangen

Als uw lidmaatschap aan uw werkgever is verbonden, zal deze laatste ons uw personeelsnummer verschaffen. Wanneer u uw draagbaar toestel aansluit op één van de apparaten in de club, ontvangen wij daar automatisch gegevens van. Als uw toestel bij ons is geregistreerd, kunnen we ook gebruiksgegevens van de provider ontvangen.

Gegevens in handen van andere serviceproviders

Het kan voorkomen dat wij onze leden diensten aanbieden die door andere bedrijven worden verstrekt. Deze bedrijven zijn er verantwoordelijk voor u te informeren welke persoonlijke gegevens zij verzamelen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Niet-leden en gasten

Als u geen lid bent, gebruiken we de informatie die u verstrekt of die wij verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de  gebruiksvoorwaarden van onze website op basis van onze rechtmatige zakelijke belangen, voor de volgende doeleinden, tenzij anders vermeld:

Contact- en identificatiegegevens

Wij gebruiken uw contactgegevens om te antwoorden op uw vragen of om uw reservering af te handelen en u op de hoogte te brengen van de producten en diensten die u kunnen interesseren (ook via e-mail, telefoon en sms, als u toestemming hebt gegeven voor elektronische ontvangst hiervan).

Sessie- en apparaatgegevens

Wij gebruiken de sessie- en apparaatgegevens om de toegang tot ons netwerk te beheren en onze website eenvoudiger in het gebruik te maken.

Betalingsgegevens

We gebruiken uw betaalkaartgegevens voor de betaling van goederen en diensten.

Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens

Wij maken gebruik van CCTV cameratoezicht voor het voorkomen en opsporen van criminaliteit en voor de gezondheid en veiligheid van onze gasten, leden en medewerkers. We gebruiken informatie over websitegebruik om de navigatie op onze site te vereenvoudigen..

We gebruiken de informatie die u ons verstrekt wanneer u onze spa bezoekt voor het beheer van onze reserveringen en om onze therapeuten informatie te verschaffen bij het aanbieden van behandelingen. We hebben uw toestemming nodig om de informatie over uw gezondheid te verwerken en kunnen u zonder deze informatie geen behandelingen aanbieden.

Correspondentie en incidenten

Uw feedback wordt gebruikt om onze faciliteiten en diensten te verbeteren en ons te helpen om al uw eventuele vragen af te handelen. Wij registreren gegevens van incidenten om onze verplichtingen in het kader van de gezondheids- en veiligheidswetgeving te vervullen.

Gegevens over uw kind

Wij gebruiken de informatie die u ons over uw kinderen verstrekt om hun gezondheid en veiligheid te waarborgen.

Leden en ex-leden

Als u lid bent, gebruiken we de informatie die u verstrekt of die wij verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid, onze lidmaatschapsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van onze website op basis van ons contract met u en onze rechtmatige zakelijke belangen, voor de volgende doeleinden, tenzij anders vermeld:

Contact- en identificatiegegevens

We gebruiken uw contactgegevens om u bij de David Lloyd Clubs te registreren, een lidmaatschapsaccount aan te maken en te beheren en onze diensten aan te bieden volgens onze algemene voorwaarden; om contact met u op te nemen over wijzigingen in de faciliteiten, tarieven en lidmaatschapsvoorwaarden; en om u te informeren over onze producten en diensten die u kunnen interesseren (ook via e-mail en sms als u toestemming hebt gegeven voor elektronische ontvangst hiervan).

Sessie- en apparaatgegevens

We gebruiken uw sessie- en apparaatgegevens om de toegang tot ons netwerk te beheren; om het gebruik van onze website te vereenvoudigen en u via onze mobiele app berichten te sturen over reserveringen en groepslessen.

Betalingsgegevens

We gebruiken uw betalingsgegevens, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, voor betaling van uw lidmaatschap en andere door u verschuldigde bedragen; om advies te ontvangen en actie te ondernemen in verband met het innen van vorderingen en ter ondersteuning bij het oplossen van geschillen.

Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens

Wij maken gebruik van CCTV-cameratoezicht voor het voorkomen en opsporen van criminaliteit en voor de gezondheid en veiligheid van onze gasten, leden en medewerkers. We gebruiken informatie over websitegebruik om de navigatie op onze site te vereenvoudigen.

We gebruiken gebruiks- en aanwezigheidsgegevens voor het beheer van ons reserveringsbeleid en de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze faciliteiten, om uw gebruikservaring van deze faciliteiten te verbeteren en om onze communicatie met u op maat te maken.

Uw persoonlijke situatie

We gebruiken de door u verstrekte informatie voor het beheer van ons annulerings- of opschortingsbeleid.

Correspondentie en incidenten

Uw feedback wordt gebruikt om onze faciliteiten en diensten te verbeteren en ons te helpen om al uw eventuele vragen af te handelen. Wij registreren gegevens van incidenten om onze verplichtingen in het kader van de gezondheids- en veiligheidswetgeving te vervullen.

Gegevens over uw kind

Wij gebruiken de informatie die u ons over uw kinderen verstrekt om hun gezondheid en veiligheid te waarborgen.

Informatie die we van derden ontvangen

We gebruiken de informatie afkomstig van uw draagbaar toestel om uw ervaring van onze faciliteiten te verbeteren. We gebruiken de door uw werkgever verstrekte informatie voor het innen van de betaling indien deze uw lidmaatschap betaalt.

We kunnen de informatie die u verstrekt of die wij op andere wijze verzamelen gebruiken zoals u is uitgelegd op het moment van verzameling van uw persoonlijke gegevens.

BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen informatie over uw gezondheid of de gezondheid van uw kind verwerken, bijvoorbeeld om de veiligheid van uw kind te waarborgen of om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid. Als de verwerking is bedoeld om een dienst te verlenen aan u, zullen we altijd vragen om uw toestemming. Als u niet wilt dat wij over deze informatie beschikken, kunt u weigeren om toestemming te geven en op elk moment van gedachten veranderen, maar dit kan tot gevolg hebben dat uw kind niet kan deelnemen aan een activiteit onder toezicht.

 

HET DELEN VAN UW INFORMATIE MET ANDEREN

Uw privacy is voor ons van belang en wij zullen in geen enkel geval uw gegevens aan derden verkopen.

Het kan voorkomen dat we informatie over u aan derden verstrekken die deze voor dezelfde doeleinden als wij gebruiken, evenals om de volgende redenen:

wij delen gegevens met onze agenten, opdrachtnemers en werknemers in het land waar u lid bent voor het beheer van uw lidmaatschap, uw account en alle producten en diensten die u nu of in de toekomst worden geleverd.

Het kan voorkomen dat wij gegevens delen met agenten of werknemers van andere ondernemingen in de Europese Economische Ruimte die deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen als die waartoe David Lloyd Leisure Group Limited behoort, voor het beheer van uw lidmaatschap, uw account en alle producten en diensten die u nu of in de toekomst worden geleverd.

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Afhankelijk van uw relatie met ons kan dit doorgifte omvatten naar de VS waar wij of onze agenten gebruik maken van diensten die daar gehost worden. In dergelijke gevallen zorgen we voor passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van goedgekeurde contractbepalingen.

Wij delen uw kaart- en bankgegevens met onze aanbieders van beveiligd betalingsverkeer voor de verwerking van betaalkaarttransacties en automatische incasso.

We delen uw contactgegevens en voorkeuren met mailinghuizen, onze marketingbureaus, systeemproviders en andere distributeurs om u informatie te sturen.

We delen contact- en identificatiegegevens met onze media agenten, aanbieders van zoekmachines en social media platforms zodat we onze communicatie op maat voor het publiek kunnen maken.

We kunnen aanwezigheidsgegevens met uw werknemer of aanbieder van flexibele voorwaarden delen, indien uw lidmaatschap via hen is geregeld.

We kunnen uw gegevens delen met iedereen aan wie wij de rechten en verplichtingen voortkomend uit de met u gesloten overeenkomst (kunnen) overdragen, indien wij hiertoe verplicht zijn of indien de wet dit toestaat. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Wij delen gegevens met derden die helpen onze diensten te verwerken en beheren of die advies geven en actie ondernemen met betrekking tot het innen van vorderingen.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE

Wij bewaren de door u verstrekte of door ons verzamelde informatie zolang dit nodig is, afhankelijk van de reden waarvoor deze is verzameld. Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg voor iedere informatiecategorie.

Niet-leden en gasten

Wij bewaren uw contactgegevens tot vier jaar na uw eerste aanvraag. Wij bewaren voldoende informatie om uw communicatievoorkeuren voor onbepaalde tijd op te slaan om te vermijden dat u in de toekomst ongewenste informatie ontvangt.

Wij bewaren sessie- en apparaatgegevens 24 uur lang om te vermijden dat u op dezelfde dag opnieuw moet inloggen.

Wij bewaren correspondentie gedurende zeven jaar voor het geval u opnieuw contact met ons opneemt over hetzelfde onderwerp.

 

Leden en ex-leden

Wij bewaren uw contact- en identificatie-, gebruiks- en aanwezigheidsgegevens evenals informatie over uw persoonlijke situatie voor de hele duur van uw lidmaatschap en tot zeven jaar na beëindiging hiervan, zodat we in staat zijn te antwoorden in geval van vragen over uw lidmaatschap. We kunnen bepaalde informatie langer bewaren als er dwingende redenen zijn om deze informatie te bewaren.

Wij bewaren voldoende informatie om uw communicatievoorkeuren voor onbepaalde tijd op te slaan om te vermijden dat u in de toekomst ongewenste informatie ontvangt.

Wij bewaren correspondentie tot zeven jaar na uw vertrek voor het geval u opnieuw contact met ons opneemt over hetzelfde onderwerp. We bewaren gegevens over incidenten tot drie jaar na de datum van het incident.

Wij bewaren betalingsgegevens tijdens het lidmaatschap tot zeven jaar na beëindiging hiervan, overeenkomstig de BACS (Bankers' Automated Clearing Services) gedragscode.

CCTV-opnames worden automatisch na 7 dagen gewist, tenzij ze behouden moeten blijven in verband met een lopend onderzoek, in welk geval we ze bewaren tot dit onderzoek is afgerond.

Wij slaan geen gegevens op die we van uw draagbaar toestel hebben ontvangen.

We slaan de gegevens over uw kind een jaar lang op. We zullen u ieder jaar verzoeken een nieuw gezondheids- en veiligheidsformulier voor uw kind in te vullen. 

 

UW RECHTEN

U hebt het recht een aanvraag in te dienen om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren of om de gegevens die wij over u hebben, te corrigeren. Wij zullen u binnen één maand antwoorden.

Indien u wilt weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben of indien u de gegevens die wij over u hebben wilt corrigeren, kunt u op onderstaand adres of per e-mail schrijven naar [email protected]; hiervoor dient u een bewijs van uw identiteit bij te voegen (bv. een kopie van uw paspoort of rijbewijs) en ons te vragen uw persoonlijke informatie te tonen of de betreffende informatie te corrigeren. U dient ons voldoende informatie te verstrekken zodat wij de persoonlijke informatie die u wilt zien of laten corrigeren kunnen traceren. Wij zijn niet verplicht op uw verzoek te antwoorden tot u ons de vereiste informatie hebt verstrekt. We zullen binnen een maand vanaf uw verzoek of, indien we om aanvullende informatie ter identificatie hebben gevraagd, binnen een maand na ontvangst van deze informatie, contact met u opnemen.

U hebt het recht de informatie in elektronische vorm te ontvangen. Indien uw verzoek via e-mail is verstuurd vanaf het adres dat wij geregistreerd hebben, zullen wij u via e-mail op dat adres antwoorden.

U hebt het recht om ons onder bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonsgegevens te wissen.

U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te onderbreken wanneer deze verwerking gebaseerd is op onze rechtmatige belangen. Dit geldt niet voor verwerkingen die overeenkomen met onze lidmaatschapsvoorwaarden, zoals de verwerking van betalingen. Indien wij menen een geldige reden te hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaronder ook die ter ondersteuning van eventuele rechtsvorderingen, kunnen wij uw verzoek weigeren in te willigen.

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij uw verzoek om beëindiging van de verwerking weigeren, hebt u het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

HET BIJWERKEN VAN UW MARKETINGVOORKEUREN

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie te verstrekken over onze producten en diensten, zoals nieuwsbrieven, productupdates, enquêtes, bedrijfsmededelingen en uitnodigingen voor evenementen die voor u interessant zijn.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingboodschappen door de afmeldlinks in onze elektronische berichten te volgen. Ook kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met uw plaatselijke club met gebruik van de contactgegevens op onze website www.davidlloyd.co.uk.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, we wel nog contact met u kunnen opnemen over servicegerelateerde onderwerpen.

 

UW RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, moet u dit eerst bij ons kenbaar maken - zie "Contact" hieronder. Als u niet tevreden bent over de manier waarop we met uw bezwaren omgaan, kunt u contact opnemen met de Information Commissioner’s Office (ICO) op ico.org.uk

COOKIES

Wanneer u een van onze websites of mobiele applicaties bezoekt, kunnen wij u een cookie sturen. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat kan worden geplaatst om gegevens bij te houden, die wij voor verschillende zaken kunnen gebruiken:

Cookies helpen ons u te herkennen wanneer u opnieuw een van onze websites bezoekt en bij te houden welke advertenties u worden getoond. Op deze manier kunnen wij de advertenties die wij bieden aan uw voorkeuren aanpassen. Hiervoor kunnen wij de diensten van advertentieservers van derden gebruiken.

Cookies kunnen worden gebruikt om anonieme statistieken samen te stellen over het gebruik van diensten of over browsergedrag. Een derde partij verzamelt dergelijke gegevens namens ons om onze websiteprestaties te meten. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd voor rapportagedoeleinden. Er wordt geen informatie verzameld waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Het gebruik van deze service helpt ons de structuur en gebruiksvriendelijkheid van onze websites te meten en te verbeteren.

Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u deze in uw webbrowser uitschakelen of het aanmaken ervan weigeren. Als u niet weet hoe dit moet, dient u uw browserprovider om technische ondersteuning te vragen. Ga voor meer informatie over cookies en ons gebruik hiervan naar https://www.davidlloyd.be/policy/cookie-policy 
David Lloyd Leisure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of defecten aan uw systeem.

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde bijwerken. Deze wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst. Als u gebruik blijft maken van onze diensten nadat wij dit privacybeleid hebben gewijzigd, is de bijgewerkte versie van toepassing.

 

BEVEILIGING EN AANSPRAKELIJKHEID

Om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wet op gegevensbescherming, zullen wij uw persoonlijke gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verlies door het gebruik van commercieel aanvaardbare veiligheidsmaatregelen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

Niets in dit beleid zal op enigerlei wijze onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in geval van nalatigheid die tot overlijden of persoonlijk letsel of een bedrieglijke onjuiste weergave leidt.

Helaas is de informatieoverdracht via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is voor uw eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u kunt lijden of oplopen bij het gebruik van onze online diensten, veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen, met inbegrip van de elektronische overdracht van informatie, inhoud, materiaal en gegevens via internet en het onderscheppen en ontcijferen hiervan door derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u kunt lijden door de verspreiding van een denial-of-service-aanval, of door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadwillig of technologisch schadelijk materiaal, die uw computer of computerprogramma's kunnen infecteren, besmetten of beschadigen, de software kunnen beschadigen of tot schade aan en verlies van gegevens kunnen leiden, tenzij dit is veroorzaakt door nalatigheid van onze kant. U dient ervoor te zorgen dat u geschikte antivirussoftware en firewalls gebruikt.

Hoewel wij geschikte maatregelen nemen om de nauwkeurigheid, actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website te garanderen, houdt dit op geen enkele wijze in dat wij deze informatie, inhoud, materiaal of gegevens - verkregen van of geleverd door derden die op onze website worden weergegeven of op een andere manier beschikbaar zijn op onze website of op de websites of diensten van derden waartoe u vanaf onze site toegang hebt - controleren, herzien, monitoren, bevestigen of onderschrijven Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel dat u kunt lijden of oplopen in verband met dergelijke informatie, inhoud, materiaal of gegevens. U bent er verantwoordelijk voor te controleren dat dergelijke informatie, inhoud, materiaal of gegevens nauwkeurig, actueel, juist en volledig zijn.

Als een derde onbevoegde partij toegang tot uw persoonlijke gegevens krijgt, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die uit deze ongeoorloofde toegang kan voortkomen.

Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt waarmee u toegang tot bepaalde delen van onze site hebt, bent u er verantwoordelijk voor dit wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Hoewel wij alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze website voortdurend beschikbaar is, kunnen er momenten zijn waarop dit niet het geval is. Dit kan te maken hebben met redenen van onderhoud van of wijzigingen aan de website, of met redenen die buiten onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet-beschikbaar zijn van onze website.

 

CONTACT

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden verzonden aan: [email protected]

Of door te schrijven aan: David Lloyd Leisure Limited, The Hangar, Mosquito Way, Hatfield Business Park, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9AX